Nikmat Berkendaraan


Pada masa silam, manusia bepergian dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa barang atau perbekalan di atas punggungnya. Sebagian yang lain bepergian dengan menunggang hewan tunggangan sambil membawa berbagai muatan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan ia (hewan ternak) mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. An-Nahl: 7-8) Adapun di masa sekarang, begitu mudahnya seseorang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu cepat tanpa banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, walaupun terkadang tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Baca lebih lanjut

Iklan

Penerimaan calon warga wisma muslimah Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA)


Info Wisma Muslimah di Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahiim…

Wisma muslimah membuka kesempatan kepada seluruh ukhti muslimah di Yogyakarta untuk bergabung bersama.

Syarat:

  • Muslimah berjilbab.
  • Bersemangat menuntut ilmu syar’i.
  • Bersedia menaati peraturan wisma.

Berikut adalah info ringkas tentang wisma:  Baca lebih lanjut